Föredrag

 ARKEOLOGIEVENT 

Föredrag

Följande föredrag för privata grupper bokas via mail: info@arkeologievent.se

eller telefon: 070-299 48 56.

Bokning bör helst ske senast 2 veckor innan eventets datum. Föredraget kan hållas på valfri ort; skola, företag, bibliotek etc. Om ni inte har en egen lokal ordnar vi det.

* Vaxholms vikingar

I det område som i dag är Vaxholms kommun fanns det under vikingatiden inte mindre än sju stycken byar. Fem stycken på Bogesund, en på Rindö och en på Resarö. En av familjerna som levde på Bogesund lät under 1000-talet resa två runstenar. Föreläsaren berättar om dessa byar, människorna som levde där och hur livet kan ha tett sig.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Vaxholm före Gustav Vasa

Föredraget handlar om Vaxholms historia från stenålder till medeltid, innan Gustav Vasa bestämde att Vaxholms fästning skulle byggas. Föreläsaren berättar om hur Vaxholm såg ut under de olika tidsepokerna och vilka spår som finns kvar i dag. I det område som i dag är Vaxholms kommun fanns det under vikingatiden inte mindre än sju stycken byar. Fem stycken på Bogesund, en på Rindö och en på Resarö. En av familjerna som levde på Bogesund lät under 1000-talet resa två runstenar. Föreläsaren berättar om dessa byar, människorna som levde där och hur livet kan ha tett sig. Föredraget tar en timme.

Pris: 1000 kronor + 80 kronor/person

* Vaxholms historia

Föreläsaren berättar om Vaxholms historia från det att den första familjen bosatte sig på Vaxön under medeltiden . Kronan, fisket och sommargästerna är tre faktorer som präglat och format den lilla staden. Föreläsaren berättar om spännande och roliga händelser från stadens historia, men även om mörkare delar av historien såsom avrättningar och mord.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.

* Vaxholms mörka minnen

Ta del av den lilla skärgårdsstadens mörka minnen. Ett annorlunda föredrag där föreläsaren berättar om mord, svarta döden, avrättningar och hemsökta platser. Vem var egentligen kvinnan som dömdes till döden för häxkonst 1666? Och är det verkligen ett spöke som visar sig i den gamla spegeln på Waxholms Hotell? Föredraget tar ca 1 timme.

Pris: 1000 kronor + 80 kronor/person

* Bogesunds slott

Hör föreläsaren berätta om Bogesunds slotts historia. I mitten av 1600-talet lät en av Sveriges mäktigaste män - greve Per Brahe bygga Bogesunds slott. Under Per Brahes tid arbetade ungefär 50 personer i och runt slottet. Tvåhundra år senare lät friherre Nils von Höpken bygga om slottet - trots den gamla 1600-tals förbannelsen. Kanske var det därför slottet övergavs och förföll under 1900-talet... Föredraget handlar om byggnaden, interiören och några av alla de som levt på slottet under århundradena.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.

* Frejaprästinnans från Roslags-Bro

I vikingatidens början levde en Frejaprästinna i byn Kåsta, nuvarande Roslags-Bro socken i Uppland. När hon begravdes på bygravfältet fick hon som gravgåva med sig ett enormt stort ryggknappsspänne. Spännet som var ca 35 cm långt kan i dag beskådas på Historiska museet i Stockholm. Föreläsaren berättar om gudinnan Freja och frejaprästinnor i allmänhet och om frejaprästinnan från Roslags-Bro i synnerhet.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Den mäktiga storgården vid Sagån

Vid Östanbro alldeles intill Sagån på gränsen mellan Uppland och Västmanland låg under yngre järnålder en mäktig storgård. Föreläsaren berättar om den mäktiga elit som bebodde området.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person 

* Stockholms historia

För ca 10 000 år sedan var havsnivån 150 meter högre än i dag och det var bara vatten där Stockholm finns idag. Under årtusendena som gick höjdes landet och små öar började synas. Redan under bronsåldern var t.ex. Södermalm bebott. Stockholm stad anlades under medeltiden och har med andra ord en lång och brokig historia. Föredragshållaren gör nedslag i historien - från stenålder och fram till idag.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.

* Södermalms historia

En föreläsning om Stockholms största ö - Södermalm. Föreläsaren berättar om Södermalms historia, där bl.a. Carl Micael Bellman och Emanuel Swedenborg bodde och där många av häxprocesserna utspelade sig.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.

* Julfirande förr i tiden

Föreläsaren berättar om julfirandet i olika tider och i olika samhällsklasser. Du får höra om vilka traditioner som vi tog med oss från det hedniska midvinterblotet och hur de har förändrats under tidens gång. Lär dig mer om den populära pepparkakan som kom till Sverige redan under medeltiden. Upplev hur man firade jul på Bogesunds slott under 1600-talet. Och ta del av de lekar och sedvänjor som man roade sig med här i Vaxholm under årets mörkaste tid för ett par hundra år sedan. Föredraget tar en timme.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan var på sin tid ett av de absolut största krigsskeppen. Hon byggdes i Stockholm på 1600-talet och var betydligt större än Vasaskeppet. På 1670-talet var Kronan det ledande skeppet i sjöslaget mot Danmark. Men utanför Öland hände 1676 en tragedi. Kronan fick slagsida och kantrade. I och med det ramlade en brinnande lunta ned i krutdurken och skeppet exploderade. Det som var kvar av skeppet gick till botten med ca 600 man. Sedan 1981 pågår marinarkeologiska undersökningar vid vraket och mängder av föremål från Kronan finns idag på Kalmar museum. Föreläsaren berättar om skeppet, kriget mot Danmark och den ödesdigra olyckan. 

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Besättningen på Regalskeppet Kronan 

Under de marinarkeologiska undersökningarna vid Kronans vrak har en stor mängd skelettelement tillvaratagits. Lämningar efter drygt 200 personer har hittats. Osteologer har undersökt och bedömt benen. Föreläsaren berättar om människorna som fanns ombord på Kronan, dels vad vi vet tack vare historiska uppgifter, dels vad osteologernas bedömningar berättar.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person