Föredrag

 ARKEOLOGIEVENT 

Föredrag

Följande föredrag för privata grupper bokas via mail: info@arkeologievent.se

eller telefon: 070-299 48 56.

Bokning bör helst ske senast 2 veckor innan eventets datum. Föredraget kan hållas på valfri ort; skola, företag, bibliotek etc. Om ni inte har en egen lokal ordnar vi det!

* Vaxholms vikingar

I det område som i dag är Vaxholms kommun fanns det under vikingatiden inte mindre än sju stycken byar. Fem stycken på Bogesund, en på Rindö och en på Resarö. En av familjerna som levde på Bogesund lät under 1000-talet resa två runstenar. Föreläsaren berättar om dessa byar, människorna som levde där och hur livet kan ha tett sig.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Vaxholms historia

Föreläsaren berättar om Vaxholms historia från det att den första familjen bosatte sig på Norra Vaxön 1297. Kronan, fisket och sommargästerna är tre faktorer som präglat och format den lilla staden. Föreläsaren berättar om spännande och roliga händelser från stadens historia, men även om mörkare delar av historien såsom avrättningar och mord.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.

* Vikingar, grevar och friherrar på Bogesund

Hör föreläsaren berätta om Bogesunds historia från vikingatiden och fram till idag. För 1000 år sedan levde Gunne, Åsa och flera andra familjer på den vikingatida ön Boge. Ca 600 år senare lät en av Sveriges mäktigaste män - greve Per Brahe bygga Bogesunds slott. Ytterligare tvåhundra år senare lät friherre Nils von Höpken bygga om slottet - trots den gamla 1600-tals förbannelsen. Kanske var det därför slottet övergavs och förföll under 1900-talet...

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.

* Frejaprästinnans från Roslags-Bro

I vikingatidens början levde en Frejaprästinna i byn Kåsta, nuvarande Roslags-Bro socken i Uppland. När hon begravdes på bygravfältet fick hon som gravgåva med sig ett enormt stort ryggknappsspänne. Spännet som var ca 35 cm långt kan i dag beskådas på Historiska museet i Stockholm. Föreläsaren berättar om gudinnan Freja och frejaprästinnor i allmänhet och om frejaprästinnan från Roslags-Bro i synnerhet.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Den mäktiga storgården vid Sagån

Vid Östanbro alldeles intill Sagån på gränsen mellan Uppland och Västmanland låg under yngre järnålder en mäktig storgård. Föreläsaren berättar om den mäktiga elit som bebodde området.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person 

* Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan var på sin tid ett av de absolut största krigsskeppen. Hon byggdes i Stockholm på 1600-talet och var betydligt större än Vasaskeppet. På 1670-talet var Kronan det ledande skeppet i sjöslaget mot Danmark. Men utanför Öland hände 1676 en tragedi. Kronan fick slagsida och kantrade. I och med det ramlade en brinnande lunta ned i krutdurken och skeppet exploderade. Det som var kvar av skeppet gick till botten med ca 600 man. Sedan 1981 pågår marinarkeologiska undersökningar vid vraket och mängder av föremål från Kronan finns idag på Kalmar museum. Föreläsaren berättar om skeppet, kriget mot Danmark och den ödesdigra olyckan. 

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Besättningen på Regalskeppet Kronan 

Under de marinarkeologiska undersökningarna vid Kronans vrak har en stor mängd skelettelement tillvaratagits. Lämningar efter drygt 200 personer har hittats. Osteologer har undersökt och bedömt benen. Föreläsaren berättar om människorna som fanns ombord på Kronan, dels vad vi vet tack vare historiska uppgifter, dels vad osteologernas bedömningar berättar.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Yngre järnålder

Perioden mellan 400 e.Kr. och 1050 e.Kr. kallas i dag för yngre järnålder. Den yngre järnåldern består av folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Under den här perioden grundlades delar av det samhälle som vi har i dag. Städer började anläggas, kungamakten etablerades och kristendomen fick allt större betydelse. Föreläsaren berättar om allt från Uppsala högar till båtgravarna i Vendel och den vikingatida staden Birka.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person

* Siggestas historia

Siggesta på Värmdö har en lång historia. Den första gården på platsen anlades runt år 0. Sedan dess har mycket hänt på platsen, möjligen låg en hednisk offerkälla här och det sägs att Värmdös första kyrka byggdes här i slutet av 1000-talet. Siggesta gård har haft en utmärkande roll ända in i modern tid.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person. 

* Stockholms historia

För ca 10 000 år sedan var havsnivån 150 meter högre än i dag och det var bara vatten där Stockholm finns idag. Under årtusendena som gick höjdes landet och små öar började synas. Redan under bronsåldern var t.ex. Södermalm bebott. Stockholm stad anlades under medeltiden och har med andra ord en lång och brokig historia. Föredragshållaren gör nedslag i historien - från stenålder och fram till idag.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.

* Gamla stans historia

En föreläsning som handlar om Stockholms äldsta delar. Föreläsaren börjar sin berättelse med anläggandet av Stockholm och gör sedan nedslag i historien. Ni får exempelvis höra om Stockholms slott, Stortorget - där Stockholms kusliga blodbad utspelade sig - samt om Carl Micael Bellmans tid. 

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.

* Södermalms historia

En föreläsning om Stockholms största ö - Södermalm. Föreläsaren berättar om Södermalms historia, där bl.a. Carl Micael Bellman och Emanuel Swedenborg bodde och där många av häxprocesserna utspelade sig.

Pris: 1000 kronor/timme + 80 kronor/person.