Frejaprästinnan från RoslagenI vikingatidens början levde en Frejaprästinna i byn Kåsta, nuvarande Roslags-Bro socken i Uppland. När hon begravdes på bygravfältet fick hon som gravgåva med sig ett enormt stort ryggknappsspänne. Spännet som var ca 35 cm långt kan i dag beskådas på Historiska museet i Stockholm. Föreläsaren berättar om gudinnan Freja och frejaprästinnor i allmänhet och om frejaprästinnan från Roslags-Bro i synnerhet.


Föredraget tar ca 1 timme. Vi kommer gärna till er och håller föredrag i er lokal. 


Pris: 1000 kronor i startavgift samt 100 kronor per person

Bokning: Mejla info@arkeologievent för att boka samt ställa frågor om föredraget.


dimma söderby